logo

Blikkåpner

Blikkåpnerne formidler kunst til unge gjennom sosiale medier og arrangementer!

Blikkåpner Lillehammer er et samarbeid med en rekke andre museer på Østlandet. Gjennom dette prosjektet har 6 ungdommer mellom 16 og 19 år fått betalt deltidsjobb, 2- 4 timer per uke.

Det å være Blikkåpner innebærer i hovedsak å formidle kunst til unge gjennom sosiale medier og arrangementer. Blikkåpnerne bidrar også med nye tanker og ideer, med mål om å gjøre museets utstillinger og aktiviteter mer tilgjengelig for et yngre publikum. Å jobbe som Blikkåpner er en unik mulighet til å utforske seg selv og sine interesser.

 

Blikkåpnere 2020: Sasja Melbø, Aslak Velure, Emma Prestrud Kjøl, Klara Johnsgård, Ida Paulen og Embla Sognli 

 

 

Prosjektet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam, og det er Sparebankstiftelsen DNB som finansierer det hele. 

Følg @blikkapnerlillehammer på Instagram for å få et innblikk i hva som skjer på Lillehammer Kunstmuseum!