Jakob Weidemann, Stilleben, 1948, Lillehammer Kunstmuseum. Foto: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Stilleben, 1948 (utsnitt), Lillehammer Kunstmuseum. Foto: Jørn Hagen

Kind of Blue – Jakob Weidemann 1945–1955

13. mai–27. august 2023

Tidspunkt
Hele dagen

Jubileumsutstilling for Jakob Weidemann 100 år.

14. juni 2023 er det 100 år siden Jakob Weidemann ble født. Lillehammer Kunstmuseum feirer en av Norges viktigste og tidligste abstrakte kunstner med en jubileumsutstilling.

Fra Weidemann flyttet inn på gården Ringsveen på Lillehammer 1968 ble navnet hans tett knyttet til både byen, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen og Lillehammer kirke.

Jakob Weidemann, Komposisjon, 1945, Lillehammer Kunstmuseum. Foto: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Composition, 1945, Lillehammer Art Museum. Photo: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Komposisjon, 1949, Lillehammer Kunstmuseum. Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Composition, 1949, Lillehammer Art Museum. Photo: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Skjalg, 1943, Lillehammer Kunstmuseum. Foto: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Skjalg, 1943, Lillehammer Art Museum. Photo: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Stilleben, 1948, Lillehammer Kunstmuseum. Foto: Jørn Hagen

Jakob Weidemann, Still life, 1948, Lillehammer Art Museum. Photo: Jørn Hagen

Utstillingen fokuserer på den tidlige Weidemann i en fase hvor han utvikler en enorm kreativitet, som gir inntrykk av en ubegrenset kunstnerisk kapasitet og skaperkraft. I denne tiden utvikler han et univers av ulike, ikke minst motstridende uttrykk mellom senkubisme, konkretisme, surrealisme og ekspressiv action-painting. Han står fremst i rekken i den internasjonale utviklingen som råder i kunsten i årene rett etter andre verdenskrig.

Utstillingen skal blant annet vise en del verk fra Christen Sveaas Kunststiftelse, som eier en av de største Weidemann samlingene.

I tillegg til utstillingen kan du i juli og august se Weidemanns største maleri, "Mai" fra 1967, som henger som bakgrunn i Maihaugsalen på Maihaugen.